ປະກັນໄພການເດີນທາງ

ປະກັນໄພທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຢ່າງອິດສະຫຼະແບບສະບາຍໃຈ ເຈັບປ່ວຍເມື່ອໃດກໍບໍ່ຕ້ອງສຳຮອງຈ່າຍເອງຄຸ້ມຄອງຕະຫຼອດການເດີນທາງດ້ວຍທຶນປະກັນໄພສູງ ຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນ 24 ຊົ່ວໂມງ

 

 

ທຸກການເດີນທາງຄືຊ່ວງເວລາທີ່ດີອັນເປັນຄວາມຊົງຈຳ ທີ່ໄດ້ໃຊ້ເວລາກັບຄົນທີ່ທ່ານຮັກ ແລະ ຄອບຄົວ. ທຸກເທື່ອທີ່ເດີນທາງນີ້ຖ້າຈະດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າອີກເມື່ອ ທ່ານມີ ປະກັນໄພການເດີນທາງ ກັບ ວຽງຈັນປະກັນໄພ.
ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດເດີນທາງຂື້ນເໜືອ ຫຼື ລົງໄຕ້ ໄດ້ຢ່າງຫມັ້ນໃຈ ແລະ ອຸ່ນໃຈຍິ່ງຂື້ນ, ທີ່ພ້ອມຄຸ້ມຄອງໃນກໍລະນີເກີດເຫດທີ່ທ່ານອາດບໍ່ໄດ້ຄາດຄິດ.​
ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ສົນໃຈ ແລະ ຢາກປຶກສາເລື່ອງປະກັນໄພ
ກະລຸນາ ຕິດຕໍ່ເບີໂທຝ່າຍໃຫ້ຄຳປຶກສາໄດ້ທີ່ເບີ: 020 5210 1688

 

loLao