ລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ບໍລິການ ນຳພວກເຮົາ

#
Wildlife Conservative Lao PDR

Insurnace Provided:
PA, Health & Term Life

#
Electricite Du Laos

Insurnace Provided:
Car, Money, PA and Health

#
First Choice Construction Company

Insurnace Provided:
Car, PA and Health

#
Mekong Consultants Co., Ltd.

Insurnace Provided:
Car, Marine Insurance, PA and Health

#
Savannakhet University

Insurnace Provided:
Group PA and Health

#
JDB Bank

Insurnace Provided:
Motorbike, PA, Health and Money Insurance

#
Heineken Lao Brewery Company

Insurnace Provided:
Motorbike, PA, Health and Money Insurance

#
National University of Laos

Insurnace Provided:
PA, Health & Term Life and Cars

#
Simuang Group Company

Insurnace Provided:
Hydropower, Fire, Cars and PA Insurances

#
TPLUS (Lao Telecom) Co., Ltd.

Insurnace Provided:
Group Health and PA

#
Plan International (NGO)

Insurnace Provided:
Group Health, PA and Term-Life

#
Caritus Luxembourge (NGO)

Insurnace Provided:
PA & Health Insurances

#
Food Panda Delivery

Insurnace Provided:
Group Health and PA

#
Schneider Electric Overseas Asisa PLE Ltd.

Insurnace Provided:
Cars and PA&Health Insurance (Negotiating)

#
Enterpirse & Development Consulting Co., Ltd.

Insurnace Provided:
PA and Motors (Price Negotiating)

#
Lao Airlines State Enterprise

Insurnace Provided:
Motors Insurance for luxury cars (Mercy Benz)

#
Green Park Hotel and Resort

Insurnace Provided:
Motor Insurance and Cargos Insurance

#
Dansavanh Resort and Casino

Insurnace Provided:
PA & Health, Cars and Marine Insurances

#
UniqTek Co., Ltd.

Insurnace Provided:
All Risks Insurance

#
KOLAO Group

Insurnace Provided:
Motor Insurances

#
Petroleum Trading Lao Public Company

Insurnace Provided:
Motors Insurance for luxury cars (Mercy Benz)

#
CLOUD 9

Insurnace Provided:
Motor Insurance and Cargos Insurance

#
Lao Consulting Group Ltd.

Insurnace Provided:
PA & Health, Cars and Marine Insurances

#
3S Development Group Ltd.

Insurnace Provided:
All Risks Insurance

#
Rattana Institute

Insurnace Provided:
Motor Insurances

ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດປະກັນໄພ ຂອງພວກເຮົາ

#

ສີເມືອງ ເງິນດ່ວນ

(SML)

ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ(T4), ບ້ານໂພນທັນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ(+856-21) 813 888, 411 888
Whatsapp: 020 5673 5555

  • ຮ່ວມທຸລະກິດ
  • ການສົ່ງຕໍ່ປະກັນໄພ
#

ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ເຈໂນໂລລີ ຈຳກັດ

Generali Insurance (Thailand) Co., Ltd.
87/2 CRC Tower All Season
16 Flr. Unit 1602 1602 & 1605 Thanon Witthayu
+66 2 612 9888

  • ຮ່ວມທຸລະກິດ
  • ການສົ່ງຕໍ່ປະກັນໄພ
#

ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ

(JDB)

82 Lanexang Road, Chanthabouly District, Vientiane Capital
ໂທ (Tel) +856 21 213531
ແຟັກ (Fax) +856 21 213530

  • ຕົວແທນຂາຍປະກັນໄພ ທົ່ວປະເທດ

ການສົ່ງຕໍ່ປະກັນໄພ Re-Insurance

VTI-Profile(NewUpdate)-159
VTI-Profile(NewUpdate)-161
VTI-Profile(NewUpdate)-163

 ສົນໃຈຊື້ປະກັນໄພ ກະລຸນາຕິດຕໍ່

loLao