ໃນວັນທີ່ 19/01/2023 ບໍລິສັດວຽງຈັນປະກັນໄພ ຮ່ວມກັບ ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ໄດ້ມີພິທີ ເຊັນສັນຍາການບໍລິການທາງການແພດ( ປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ປະກັນອຸປະຕິເຫດ ) ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໂຮງໝໍມະໂຮສົດ

📣ສາຍດ່ວນແຈ້ງປະຕິເຫດ.

👉 24 ຊົ່ວໂມງ 020 5210 1688

👉ແຈ້ງເຫດໃນໂມງເຂົ້າການ 1688 (8:30 – 5:00)

#ວຽງຈັນປະກັນໄພ#ປະກັນໄພ#ປະກັນໄພທ່ອງທ່ຽວ#ປະກັນໄພເດີນທາງ#ວຽງຈັນ#ປະກັນໄພລົດ#vti#VTI#ປະກັນໄພສຸຂະພາບ#ປະກັນຊີວິດ#ປະກັນ

News

Comments are disabled.

loLao