ປະກັນໄພມະເຮັງ ເຈີ ຈ່າຍ ຈົບ ພຽງແຕ່ກວດພົບມະເຮັງກໍ່ສາມາດຮັບເງິນເຄລມທັນທີ ເບ້ຍປະກັນເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 100,500ກີບ/ປີ ສົນໃຈສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ໂທ 021 226101

📣ສາຍດ່ວນແຈ້ງອຸປະຕິເຫດ

👉 24 ຊົ່ວໂມງ 020 5210 1688

👉ແຈ້ງເຫດໃນໂມງເຂົ້າການ 1688 (8:30 – 5:00)

#ວຽງຈັນປະກັນໄພ#ປະກັນໄພ#ປະກັນໄພທ່ອງທ່ຽວ#ປະກັນໄພເດີນທາງ#ວຽງຈັນ#ປະກັນໄພລົດ#vti#VTI#ປະກັນໄພສຸຂະພາບ#ປະກັນຊີວິດ#ປະກັນ

News

Comments are disabled.

loLao