ດ່ວນ!! ຮັບສະໝັກພະນັກງານການຕະຫຼາດຫຼາຍຕຳແຫນ່ງ

ສົນໃຈສະໝັກໄດ້ທີ່ເບີ Whatsapp: 020 58 406 565

ສາມາດຮັບແບບຟອມສະໝັກໄດ້ທີ່ ຕຶກທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາສາຂາເຕ້2, ຖະໜົນອາຊຽນ, ບ້ານນາຄຳ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

📣ສາຍດ່ວນແຈ້ງອຸປະຕິເຫດ

👉 24 ຊົ່ວໂມງ 020 5210 1688

👉ແຈ້ງເຫດໃນໂມງເຂົ້າການ 1688 (8:30 – 5:00)

#ວຽງຈັນປະກັນໄພ#ປະກັນໄພ#ປະກັນໄພທ່ອງທ່ຽວ#ປະກັນໄພເດີນທາງ#ວຽງຈັນ#ປະກັນໄພລົດ#vti#VTI#ປະກັນໄພສຸຂະພາບ#ປະກັນຊີວິດ#ປະກັນ

News

Comments are disabled.

loLao