💚ເນື່ອງໃນໂອກາດປີໃໝ່ສາກົນທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້ ບໍລິສັດວຽງຈັນປະກັນໄພ ຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ຖືໂອກາດມອບກະເຊົ້າຂອງຂວັນ ແລະ ອວຍພອນປີໃໝ່ໃຫ້ບັນດາຄູ່ມຮ່ວມທຸລະກິດ, ກົມ, ອົງການ ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດຕ່າງໆ ດ້ວຍຄວາມປາດຖະໜາດີຈາກ ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ ປະກັນໄພ ຈຳກັດ

#ກະຊວງສາທາ#ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາດ້ານການພັດທະນາແລະວິສາຫະກິດຈໍາກັດ#ບໍລິສັດອອນໄຊ#ບໍລິສັດລາວຄອນຊາວຕິ້ງກຸຮບຈໍາກັດ#ໂອໂຕເວີນດ໌(ໂຄລາວ ດີວີລົບພີງ ຈໍາກັດ) #MGLaosSL_Auto#ອາຊຽນອາກ

📣ສາຍດ່ວນແຈ້ງປະຕິເຫດ.

👉 24 ຊົ່ວໂມງ 020 5210 1688

👉ແຈ້ງເຫດໃນໂມງເຂົ້າການ 1688 (8:30 – 5:00)

#ວຽງຈັນປະກັນໄພ#ປະກັນໄພ#ປະກັນໄພທ່ອງທ່ຽວ#ປະກັນໄພເດີນທາງ#ວຽງຈັນ#ປະກັນໄພລົດ#vti#VTI#ປະກັນໄພສຸຂະພາບ#ປະກັນຊີວິດ#ປະກັນ

News

Comments are disabled.

loLao