ດ່ວນ!! ຮັບສະໝັກພະນັກງານການຕະຫຼາດຫຼາຍຕຳແຫນ່ງ ສົນໃຈສະໝັກໄດ້ທີ່ເບີ Whatsapp: 58406565 ຫຼື Email: info@vti.com.la
ສາມາດຮັບແບບຟອມສະໝັກໄດ້ທີ່ ຕຶກທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາສາຂາເຕ້2, ຖະໜົນອາຊຽນ, ບ້ານນາຄຳ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📣ສາຍດ່ວນແຈ້ງອຸປະຕິເຫດ
👉 24 ຊົ່ວໂມງ 020 5210 1688
👉ແຈ້ງເຫດໃນໂມງເຂົ້າການ 1688 (8:30 – 5:00)

ວຽງຈັນປະກັນໄພ #ປະກັນໄພ #ປະກັນໄພທ່ອງທ່ຽວ #ປະກັນໄພເດີນທາງ #ວຽງຈັນ #ປະກັນໄພລົດ #vti #VTI #ປະກັນໄພສຸຂະພາບ #ປະກັນຊີວິດ #ປະກັນ

News

Comments are disabled.

loLao