ວັນທີ່ 22/11/2022 ບໍລິສັດວຽງຈັນປະກັນໄພໄດ້ຈັດການຝືກອົບຮົມຜະລິດຕະພັນໄໝ່ ປະກັນໄພມະເຮັງ ທີ່ຈະເປີດຂາຍໃນໄວໆນີ້ໃຫ້ກັບພະນັກງານ

📣ສາຍດ່ວນແຈ້ງອຸປະຕິເຫດ

👉 24 ຊົ່ວໂມງ 020 5210 1688

👉ແຈ້ງເຫດໃນໂມງເຂົ້າການ 1688 (8:30 – 5:00)

#ວຽງຈັນປະກັນໄພ#ປະກັນໄພ#ປະກັນໄພທ່ອງທ່ຽວ#ປະກັນໄພເດີນທາງ#ວຽງຈັນ#ປະກັນໄພລົດ#vti#VTI#ປະກັນໄພສຸຂະພາບ#ປະກັນຊີວິດ#ປະກັນ

News

Comments are disabled.

loLao