5ພຶດຕິກຳສ່ຽງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດໂລກມະເຮັງກະເພາະອາຫານ ຖ້າບໍ່ຢາກເປັນໃຫ້ຢຸດເຮັດ 5ສິ່ງນີ້

1.ມັກດື່ມເຄື່ອງດື່ມແອວກໍຮໍ ແລະ ສູບຢາ

2.ມັນກິນອາຫານຈຳພວກປີ້ງ ແລະ ອາຫານສຳເລັດຮູບ

3.ບໍ່ມັກກິນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້

4.ມັກກິນເຄັມ ຫຼື ອາຫານທີ່ມີໂຊດ້ຽມສູງ

5.ນ້ຳໜັກເກີນ

ສົນໃຈຊື້ປະກັນໄພຕິດຕໍ່ ຕົວແທນ ຫຼື ໂທ 021 226101

📣ສາຍດ່ວນແຈ້ງປະຕິເຫດ.

👉 24 ຊົ່ວໂມງ 020 5210 1688

👉ແຈ້ງເຫດໃນໂມງເຂົ້າການ 1688 (8:30 – 5:00)

#ວຽງຈັນປະກັນໄພ #ປະກັນໄພ #ປະກັນໄພທ່ອງທ່ຽວ #ປະກັນໄພເດີນທາງ #ວຽງຈັນ #ປະກັນໄພລົດ #vti #VTI #ປະກັນໄພສຸຂະພາບ #ປະກັນຊີວິດ #ປະກັນ

News

Comments are disabled.

loLao