ໃນວັນທີ 18/08/2022 ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ມອບສິນໄຫມທົດແທນປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດຈາກບໍລິສັດ ວຽງຈັນປະກັນໄພ ໃຫ້ກັບພະນັກງານໂຮງງານລາວຄອມຟອດ

📣ສາຍດ່ວນແຈ້ງອຸປະຕິເຫດ

👉ແຈ້ງເຫດໃນໂມງເຂົ້າການ 1688 (8:30 – 5:00)

👉 24 ຊົ່ວໂມງ 020 5210 1688

News

Comments are disabled.

loLao