ອອກລົດທີ່ ໂຕໂຍຕ້າລາວທານີມື້ນີ້ ຮັບໄປເລີຍສ່ວນຫຼຸດຊື້ປະກັນໄພຊັ້ນ 1 50% ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ເລືອກໃຊ້ປະກັນໄພຂອງ ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ ປະກັນໄພ

News

Comments are disabled.

loLao