ໃນວັນທີ 08/12/2021 ທາງບໍລິສັດ ວຽງຈັນປະກັນໄພ ພວກເຮົາໄດ້ມີການຝືກອົບຮົມ ແລະ ມອບໃບຢັ້ງຢືນການຝືກອົບຮົມ ໃຫ້ກັບຕົວແທນຂາຍປະກັນໄພ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງການ ວຽງຈັນປະກັນໄພ ມອບໂດຍ ທ່ານ ນາງ ບົວແນວ ທິແກ້ວ ຜູ້ອຳນວນການ ບໍລິສັດ ວຽງຈັນປະກັນໄພ ຈຳກັດ

News

Comments are disabled.

loLao