ລາຍຊື່ອູ່ສ້ອມແປງທົ່ວປະເທດ

ລ/ດ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ແຂວງ ຫົວພັນ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ນະຄອນຫຼວງ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແຂວງ ຈຳປາສັກ
1 ອູ່ ໄຊສົມບັດ ບໍລິການ ອູ່ ລີ້ເປົາ ອູ່ ວັນວິງ ບໍລິການ ຮ້ານ ທ້າວ ດອນ ບໍລິການ ຮ້ານ ນ້ອຍ ສ້ອມແປງ ອູ່ ອາເປົາ ບໍລິການ ອູ່ ລາວ ອິນເຕີໂອໂຕກຣຸບ ອູ່ ອາຍຮົ້ວ ບໍລິການ ອູ່ ໂຄຈະເລີນ ບໍລິການ ອູ່ ທ້າວ ຕ້ວນ ບໍລິການສ້ອມແປງລົດ
2 ອູ່ສ້ອມແປງ ລາວ-ຫວຽດ ອູ່ ອຸເດືອກ ອູ່ ເລົາ ບໍລິການ ຮ້ານ ທ້າວ ກີ້ ບໍລິການ ຮ້ານ ຕຸ້ຍ ສ້ອມແປງລົດໃຫ່ຍ ອູ່ ທ້າວ ໃຫ່ຍ ບໍລິການ ອູ່ ສ້ອມແປງ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ອູ່ ອາວູ່ ບໍລິການ ອູ່ ທ້າວ ທາວ ບໍລິການ ອູ່ ທ້າວ ຮາຍ ບໍລິການ
3 ອູ່ ຫວຸ້ຍ ສ້ອມແປງລົດໃຫ່ຍ ກະລາ ຕ້ວນ ບໍລິການ ອູ່ ໂພໄຊ ບໍລິການ ຮ້ານ ທ້າວ ອິນແສງ ບໍລິການ ຮ້ານ ອຸ່ນເຮືອງ ສ້ອມແປງ ອູ່ ທ້າວ ພີນ ບໍລິການ ອູ່ ສະຫວັນສົມບັດ ບໍລິການ ອູ່ ທ້າວ ດຳ ຫຼັກ 5 ບໍລິການ ອູ່ ວໍດາຍຮົວ ບໍລິການ ອູ່ ທ້າວ ບຸນຊູ ບໍລິການ
4 ມັດຕະພັນເຄາະ-ພົ່ນສີ ກະລາ ຮາຍ ບໍລິການ ອູ່ ຕູ່ ບໍລິການ ຮ້ານ ກີ່ ບໍລິການ ອູ່ ທ້າວ ແຂກ ບໍລິການ ອູ່ ຍອດ ບໍລິການ ອູ່ ວິລະທ້າວ ບໍລິການ ອູ່ ທ້າວ ຮົວ ບໍລິການ
5 ໂບ້ ບໍລິການ ກະລາ ສົມບູນ ບໍລິການ ອູ່ ຮັງບໍລິການ ຫຼວງພະບາງເຄາະພົ່ນສີ ອູ່ I LOVE CAR
6 ອ໋ອດ ພົງສະຫວັນ ອູ່ ກວາງ ບໍລິການ ອູ່ ເດດ ບໍລິການ ອູ່ ຊ້າງບິນ ບໍລິການ
7 ອູ່ເດັດ ບໍລິການ
8 ອູ່ ດົງນາໂຊກ ບໍລິການ
9 ອູ່ ຄຳຄ່ອງ ບໍລິການ
10 ອູ່ ຄຳທະວີ 2
11 ອູ່ ວິງ ບໍລິການ
12 ອູ່ ສົມສັກ
13 ອູ່ ວັນນາ ອາໄຫຼ່ ບໍລິການ
14 ອູ່ ສົມຫວັງ ສ້ອມແປງ
15 ສູນຟອດ ຫຼັກ 10
16 ອູ່ ໂຊກຈະເລີນ

ໝາຍເຫດ:

  • ເມື່ອເວລາທ່ານເກີດອຸປະຕິເຫດ, ວຈພ ໃສ່ໃຈ, ວຈພ ແປງໃຫ້, ວຈພ ຈ່າຍທັນທີ
  • ການບໍລິການ ຫຼັງການຂາຍ ຖືວ່າເປັນໝາກຫົວໃຈອັນສຳຄັນສຳລັບ ຈັນຍາບັນການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ ວຈພ
  • ລູກຄ້າສາມາດນຳໃຊ້ທຸກອູ່ສ້ອມແປງລົດ ທີ່ໄດ້ກ່າວມາຄ້າງເທິງນີ້ ໂດຍບໍ່ໄດ້ມີການຈ່າຍໃດໆທັງສິ້ນ
loLao