ລາຍຊື່ອູ່ສ້ອມແປງທົ່ວປະເທດ

ລ/ດແຂວງ ອຸດົມໄຊແຂວງ ບໍ່ແກ້ວແຂວງ ຫົວພັນແຂວງ ຜົ້ງສາລີແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາແຂວງ ຫຼວງພະບາງນະຄອນຫຼວງແຂວງ ຄຳມ່ວນແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດແຂວງ ຈຳປາສັກ
1ອູ່ ໄຊສົມບັດ ບໍລິການອູ່ ລີ້ເປົາອູ່ ວັນວິງ ບໍລິການຮ້ານ ທ້າວ ດອນ ບໍລິການຮ້ານ ນ້ອຍ ສ້ອມແປງອູ່ ອາເປົາ ບໍລິການອູ່ ລາວ ອິນເຕີໂອໂຕກຣຸບອູ່ ອາຍຮົ້ວ ບໍລິການອູ່ ໂຄຈະເລີນ ບໍລິການອູ່ ທ້າວ ຕ້ວນ ບໍລິການສ້ອມແປງລົດ
2ອູ່ສ້ອມແປງ ລາວ-ຫວຽດອູ່ ອຸເດືອກອູ່ ເລົາ ບໍລິການຮ້ານ ທ້າວ ກີ້ ບໍລິການຮ້ານ ຕຸ້ຍ ສ້ອມແປງລົດໃຫ່ຍອູ່ ທ້າວ ໃຫ່ຍ ບໍລິການອູ່ ສ້ອມແປງ ລາວໂຕໂຢຕ້າອູ່ ອາວູ່ ບໍລິການອູ່ ທ້າວ ທາວ ບໍລິການອູ່ ທ້າວ ຮາຍ ບໍລິການ
3ອູ່ ຫວຸ້ຍ ສ້ອມແປງລົດໃຫ່ຍກະລາ ຕ້ວນ ບໍລິການອູ່ ໂພໄຊ ບໍລິການຮ້ານ ທ້າວ ອິນແສງ ບໍລິການຮ້ານ ອຸ່ນເຮືອງ ສ້ອມແປງອູ່ ທ້າວ ພີນ ບໍລິການອູ່ ສະຫວັນສົມບັດ ບໍລິການອູ່ ທ້າວ ດຳ ຫຼັກ 5 ບໍລິການອູ່ ວໍດາຍຮົວ ບໍລິການອູ່ ທ້າວ ບຸນຊູ ບໍລິການ
4ມັດຕະພັນເຄາະ-ພົ່ນສີກະລາ ຮາຍ ບໍລິການອູ່ ຕູ່ ບໍລິການຮ້ານ ກີ່ ບໍລິການອູ່ ທ້າວ ແຂກ ບໍລິການອູ່ ຍອດ ບໍລິການອູ່ ວິລະທ້າວ ບໍລິການອູ່ ທ້າວ ຮົວ ບໍລິການ
5ໂບ້ ບໍລິການກະລາ ສົມບູນ ບໍລິການອູ່ ຮັງບໍລິການຫຼວງພະບາງເຄາະພົ່ນສີອູ່ I LOVE CAR
6ອ໋ອດ ພົງສະຫວັນອູ່ ກວາງ ບໍລິການອູ່ ເດດ ບໍລິການອູ່ ຊ້າງບິນ ບໍລິການ
7ອູ່ເດັດ ບໍລິການ
8ອູ່ ດົງນາໂຊກ ບໍລິການ
9ອູ່ ຄຳຄ່ອງ ບໍລິການ
10ອູ່ ຄຳທະວີ 2
11ອູ່ ວິງ ບໍລິການ
12ອູ່ ສົມສັກ
13ອູ່ ວັນນາ ອາໄຫຼ່ ບໍລິການ
14ອູ່ ສົມຫວັງ ສ້ອມແປງ
15ສູນຟອດ ຫຼັກ 10
16ອູ່ ໂຊກຈະເລີນ

ໝາຍເຫດ:

  • ເມື່ອເວລາທ່ານເກີດອຸປະຕິເຫດ, ວຈພ ໃສ່ໃຈ, ວຈພ ແປງໃຫ້, ວຈພ ຈ່າຍທັນທີ
  • ການບໍລິການ ຫຼັງການຂາຍ ຖືວ່າເປັນໝາກຫົວໃຈອັນສຳຄັນສຳລັບ ຈັນຍາບັນການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ ວຈພ
  • ລູກຄ້າສາມາດນຳໃຊ້ທຸກອູ່ສ້ອມແປງລົດ ທີ່ໄດ້ກ່າວມາຄ້າງເທິງນີ້ ໂດຍບໍ່ໄດ້ມີການຈ່າຍໃດໆທັງສິ້ນ
loLao