ປະກັນອັກຄີໄພ

ໄຟໄໝ້ບ້ານ ເປັນເຫດການທີ່ບໍ່ມີໃຜຢາກໃຫ້ເກີດ ເພາະຖ້າເກີດຂຶ້ນແລ້ວຄວາມສູນເສຍອາດໜັກໜ່ວງກວ່າທີ່ທ່ານຄິດ ເຊິ່ງຫຼາຍໆຄົນເລືອກເຮັດປະກັນອັກຄີໄພໄວ້ ເພາະຖ້າເກີດເຫດຂຶ້ນມາ ຢ່າງນ້ອຍຍັງມີເງິນຈາກບໍລິສັດປະກັນໄພຊ່ວຍຊົດເຊີຍຄວາມເສຍຫາຍໄດ້.


ປະກັນອັກຄີໄພໝາຍເຖິງຫຍັງ?

ປະກັນອັກຄີໄພ ຄື ປະກັນໄພທີ່ຄຸ້ມຄອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນແກ່ຊັບສິນອັນເນື່ອງຈາກໄພທີ່ລະບຸໄວ້ເທົ່ານັ້ນ

ການຄຸ້ມຄອງ

ການຄຸ້ມຄອງ :

 

  • ອັກຄີໄພ 100% ຂອງມູນຄ່າປະກັນໄພ ແລະ ເຄື່ອງຈັກໃນອາຄານ
  • ຟ້າຜ່າ, ໄຟລະເບີດຈາກອາຍແກັດ, ໄຟຈາກຍານພາຫະນະ, ໄຟຈາກຍານອາວະກາດ
  • ລົມພາຍຸເຮີລີເຄນ, ໄຊໂຄຣນ, ໃຕ້ຝຸ່ນ ແລະອື່ນໆ

loLao