ໃນວັນທີ 18/08/2022 ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ມອບສິນໄຫມທົດແທນປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດຈາກບໍລິສັດ ວຽງຈັນປະກັນໄພ ໃຫ້ກັບພະນັກງານໂຮງງານລາວຄອມຟອດ

ໃນວັນທີ 18/08/2022 ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ມອບສິນໄຫມທົດແທນປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດຈາກບໍລິສັດ ວຽງຈັນປະກັນໄພ ໃຫ້ກັບພະນັກງານໂຮງງານລາວຄອມຟອດ ສາຍດ່ວນແຈ້ງອຸປະຕິເຫດ ແຈ້ງເຫດໃນໂມງເຂົ້າການ 1688 (8:30 – 5:00) 24 ຊົ່ວໂມງ 020 5210 1688 ... Read More
en_USEnglish