ແຈ້ງປິດບໍລິການຊົ່ວຄາວໃນວັນທີ່ 30 ທັນວາ 2021 – 3 ມັງກອນ 2022 ເພື່ອປິດບັນຊີທ້າຍປີ ແລະ ພັກຊົດເຊີຍວັນປີໃໝ່ສາກົນຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການປົກກະຕິໃນວັນທີ່ 4 ມັງກອນ 2022 ສຳລັບສາຍດ່ວນ 020 52101688 ທ່ານຍັງສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ຕາມປົກກະຕິຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ດັ່ງນັ້ນ, ຈື່ງແຈ້ງມາຍັງລູກຄ້າທຸກທ່ານເພື່ອຮັບຊາບ

News

Comments are disabled.

loLao